Druhy kurzov:

      • štandartný - 7 týždňov
      • individuálny - rýchly - 4 týždne
    • individuálny - super rýchly - 3 týždne

Obsah kurzu sk. B:

Výcvik budúcich vodičov sa skladá z teoretickej výučby a praktickej výučby

Teoretická výučba:

Predmety: vedenie (ovládanie) vozidla, zásady bezpečnej jazdy,
pravidlá cestnej premávky a náuka o konštrukcii a údržbe motorových vozidiel
Celkom: 32 vyučovacích hodín*

Praktická výučba:

Oboznámenie sa s vozidlom, jazdy na cvičisku a v cestnej premávke a praktická údržba
Celkom: 38 vyučovacích hodín*


*vyučovacia hodina – dĺžka 45 minút