Telefón:

0915 458 995

E-mail:

info@autoskolamatiasko.sk

Adresa:

Autoškola Matiaško
Dlhá ulica 3, 2.posch. č.d.211
Prievidza 971 01

Kontaktný formulár: