Najlepšia príležitosť, najlepšia cena, najkvalitnejší výcvik!

Kurz Cena
skupina B 620 €
individuálny dohodou
skupina A2 500 €

V cene sú najlepšie učebné pomôcky, potrebné tlačivá, najnovšie učebnice a testy, najlepšie DVD a CD nosiče.
Možnosť platiť na splátky – dohodou, bez navýšenia.