Najlepšia príležitosť, najlepšia cena, najkvalitnejší výcvik!

Kurz Cena
skupina B 800 €
individuálny dohodou
skupina A2,A 670,700 €

V cene sú najlepšie učebné pomôcky, potrebné tlačivá, najlepšie učebnice a testy, najlepšie DVD a CD nosiče.
Možnosť platiť na splátky – dohodou, bez navýšenia.